Ja es troba disponible l’actualització 2019 del Banc del Servei Català de trànsit. Compren els preus de referència per a la incorporació de les instal·lacions i tecnologies per al control, la regulació i la vigilància de la mobilitat i la seguretat viària a Catalunya.

Conté partides d’obra dels apartats d’enginyeria civil, manteniment, assaigs de verificació d’equips, seguretat i salut i la nova secció de mesures especials de trànsit amb reposició de senyalització fixa, PMMV multicolor i abalisaments lluminosos mòbils tipus led.