Actualitzada la informació de diverses empreses al Registre de Materials

ITeC/Bases de dades/Bancs d'empreses/Actualitzada la informació de diverses empreses al Registre de Materials

Actualitzada la informació de diverses empreses al Registre de Materials

L’ITeC ha actualitzat la informació dels productes de les empreses Numa Industrial, Saunier Duval, Isover, Ursa, Parex, Hilti, Aïllaments tèrmics-obres i Ciments Molins al Registre de Materials.

El Registre ITeC de Materials és un registre públic d’inscripció voluntària per part de les empreses que recull els valors de les característiques tècniques i els certificats dels seus productes, equips i sistemes. La informació es classifica ordenant els valors de les prestacions en resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels DB del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El sistema de gestió està certificat segons els requisits de la Norma ISO 9001.

Aquesta base de dades és d’accés i consulta lliures i s’actualitza mensualment.

accés al registre