L’empresa DuPont Ibérica, líder mundial en la fabricació de productes industrials relacionats amb la indústria química, ha actualitzat la seva informació al Registre ITeC de Materials.

El Registre ITeC de Materials és un registre públic d’inscripció voluntària per part de les empreses que recull els valors de les característiques tècniques i els certificats dels seus productes, equips i sistemes. La informació es classifica ordenant els valors de les prestacions en resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels DB del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El sistema de gestió està certificat segons els requisits de la Norma ISO 9001.

Aquesta base de dades és d’accés i consulta lliures i s’actualitza mensualment.