Actualització de la Contracta de manteniment de les estructures vials 2018-2022 de l’Ajuntament de Barcelona

ITeC/Bases de dades/Bancs d'entitats/Actualització de la Contracta de manteniment de les estructures vials 2018-2022 de l’Ajuntament de Barcelona

Actualització de la Contracta de manteniment de les estructures vials 2018-2022 de l’Ajuntament de Barcelona

  • Actualització de la Contracta de manteniment de les estructures vials 2018-2022 de l’Ajuntament de Barcelona

Ja es troba disponible l’actualització i ampliació del banc de preus i plecs per al manteniment de les estructures vials i espais urbans singulars de la Ciutat de Barcelona 2018-2022 de l’Ajuntament de Barcelona que va entrar en vigor l’1 de setembre d’aquest any.

La revisió del banc ha consistit en actualitzar els preus de referència, els plecs de les condicions tècniques i les dades ambientals dels indicadors de cost energètic, emissió de CO2 i residus, així com la repercussió de la normativa vigent.

Aquest banc és en català i conté partides d’obra d’urbanització per a la redacció d’obres de millora, reforma, ampliació, reparació, rehabilitació, renovació, actualització, manteniment, reposició, substitució, retirada i neteja sobre tots aquells elements, estructures vials i espais singulars que s’inclouen en l’inventari i altres de l’Ajuntament de Barcelona (pilons, baranes, passamans, barreres de seguretat, cadires i bancs, pèrgoles, fonts, ponts, túnels i passos superiors de vianants, etc.).