Ja es troben disponibles les actualitzacions 2019 dels Bancs de preus de referència i els Bancs de criteris de control de qualitat d’Infraestructures.cat.

D’una banda, l’actualització dels Bancs de preus ha consistit en posar al dia els preus de referència, les dades ambientals dels indicadors de cost energètic, emissió de CO2 i residus, així com la repercussió de la normativa vigent.

  • Obra Civil. Banc per a la construcció d’obres viàries i d’instal·lacions ferroviàries, arquitectura i urbanització per a obres de transport (FGC i metro).
  • Obres Hidràuliques. Banc per a la construcció d’obres hidràuliques públiques (canals, regadius, etc.).
  • Edificació. Banc per a la construcció i la rehabilitació d’obres públiques d’edificació (edificis escolars, de benestar social, sanitaris, judicials, d’interior, etc.). Aquest banc es presenta en format paramètric i permet agrupar dins d’una família un gran nombre de partides d’obra.

D’altra, en la nova versió dels Bancs de criteris de control de qualitat per projectes d’Edificació, d’Obra civil i d’Obres hidràuliques s’han actualitzat els preus dels assaigs i jornades de control a partir de la revisió dels coeficients de volum d’obra –aplicats històricament als bancs de criteris de control de qualitat d’Infraestructures.cat– adaptant-los a les necessitats de les obres que la entitat gestiona actualment i a la situació actual del sector de la construcció.