El BEDEC és la base de dades del sector de la construcció més visitada a Espanya, amb més d’un milió de visualitzacions cada mes i 150.000 usuaris. L’ITeC ha volgut millorar el seu servei i oferir informació de les empreses el més actualitzada i encertada possible.

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha proposat realitzar un manteniment periòdic de les dades de les empreses que hi apareixen i augmentar-ne la visibilitat gràcies a una nova organització del directori. El resultat? El número de vegades que una empresa és visitada creix.

Aquest nou servei de manteniment té un cost anual de 100€. Les empreses que desitgin conservar la seva informació al BEDEC hauran de registrar-se abans del 15 de setembre, moment en que seran donades de baixa del banc aquelles que no hi estiguin interessades.

La millora ajuda a les empreses a ser més accessibles. Els proveïdors poden trobar-les més fàcilment, ubicar la seu central i les delegacions, conèixer a quins sectors presenten serveis i ser redirigits a les respectives pàgines web, augmentant d’aquesta manera, també, el nombre de visites.

Registrar una empresa al directori del banc BEDEC significa tenir un lloc a la base de dades líder del sector de la construcció.